^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง

ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

หมดเขต: 
อา, 2019-05-26 16:00

ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญ และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
อา, 2017-05-14 16:00

ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559

ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,00,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

หมดเขต: 
อา, 2016-06-05 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง

Members Online

There are currently 0 users online.