^ Back to Top

ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสถาบันการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

หมดเขต: 
พฤ, 2015-10-22 16:00
Subscribe to RSS - ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์

Members Online

There are currently 0 users online.