^ Back to Top

ประกวดมาสคอต

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 17:00

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลรวม 55,0

หมดเขต: 
พ, 2014-11-19 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.