^ Back to Top

รัฐประศาสนศาสตร์

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่คณะสังคมศา

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2014, พฤษภาคม 8 - 08:00 to 12:00
Subscribe to RSS - รัฐประศาสนศาสตร์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod