^ Back to Top

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ประกวดดนตรี RuamSmai Big Band Season 3

RuamSmai Big Band Season 3

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี RuamSmai Big Band Season 3 ในโครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน เพื่อมุ่งพัฒนาความสามาร

หมดเขต: 
ส, 2014-03-15 16:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญมีผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่

หมดเขต: 
ส, 2014-05-31 16:00
Subscribe to RSS - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Members Online

There are currently 0 users online.