^ Back to Top

เทคโนโลยี

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ในหัวข

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-15 16:00

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

เนื่องด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Dig

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2014, มิถุนายน 19 - 08:00 to พฤหัสบดี, 2014, มิถุนายน 26 - 17:00

ประกวดสื่อ ICT ระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2557

ประกวดสื่อ ICT ระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2557

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาาภาคเหนือ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ขอเชิญครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ ICT ระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2557

หมดเขต: 
ศ, 2014-05-23 16:00

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทาง

หมดเขต: 
จ, 2014-05-19 16:00

ประกวด "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014"

Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการเพื่อการศึกษา Microsoft Partners in Learning โดย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญครูผู้สอนใน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 (STISA 7th)

STISA 7th

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ SCG Chemicals และ Dow Chemical ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 (S

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 16:00

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์หุ่นยนต์สร้างบ้าน “MANA”

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสัญลักษณ์หุ่นยนต์สร้างบ้าน “MANA” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก การจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน Home Builder Robot Contest 2013 ชิงแชมป์ ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวั

หมดเขต: 
จ, 2013-08-12 16:00

ประกวดคลิปวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว”

วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว

Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว” 

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-16 16:00

ประกวดเอนิเมชั่นประจำปี 2013 หัวข้อ "เงินออมหายไป ทำอย่างไรให้กลับมา"

การประกวดเอนิเมชั่นประจำปี 2013 ในหัวข้อ "เงินออมหายไป ทำอย่างไรให้กลับมา"

ร่วมค้นหาผลงานสุดยอดเอนิเมชั่นประจำปี 2013 หัวข้อ "เงินออมหายไป ทำอย่างไรให้กลับมา" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการ "ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2013 โดย อลิอันซ์ อยุธยา"

หมดเขต: 
อา, 2013-07-14 16:00
Subscribe to RSS - เทคโนโลยี

Members Online

There are currently 0 users online.