^ Back to Top

SME

โครงการ Lifestyle Design Academy & Young Lifestyle Design Award

โครงการ Lifestyle Design Academy & Young Lifestyle Design Award

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่ง "Lifestyle Design Academy & Young Lifestyle Design Award"

หมดเขต: 
อา, 2014-06-15 16:00

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs ผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ สมาชิก OTOP และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ชิ

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 16:00

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภาคใต้ (Innovation Product Contest : IPC2014)

Innovation Product Contest : IPC2014

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP ผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่

หมดเขต: 
พ, 2014-02-19 16:00

เคล็ด(ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ ปี 3 ตอน "คิดก่อน รวยกว่า"

สัมมนา เคล็ด(ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ ปี 3 ตอน "คิดก่อน รวยกว่า"

นักธุรกิจ SMEs ที่ต้องการหาความรู้ ติดอาวุธเพิ่ม อยากรวยก่อน รวยกว่าใคร ไม่ควรพลาด งานสัมมนา เคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จปี 3 ตอน “คิดก่อน รวยกว่า” รับฟังข้อคิด เคล็ดลับ จากประสบการณ์ตรงของนักธุรกิจชั้นนำ 3 ท่านที่โดดเด่นในการผลักดันธุรกิจให้ประสบค

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 29 - 13:00 to 17:00

สัมมนา แนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs”

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Garden Seaview Resort พัทยา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2013, มิถุนายน 13 - 08:00 to 15:45

การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน” ให้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดและความสัมพันธ์ทาง

Seminar date: 
พุธ, 2013, เมษายน 24 (All day)
Subscribe to RSS - SME

Members Online

There are currently 0 users online.