^ Back to Top

ประกวดซอฟต์แวร์

ประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017"

ประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017"

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และ นักศึกษา และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไอซีทีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017" เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Aw

หมดเขต: 
อ, 2017-08-15 16:00

ประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ : Thailand ICT Awards 2015"

Thailand ICT Awards 2015

SIPA ร่วมกับ ATCI ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ "Thailand ICT Awards 2015" เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีสากลกับงาน APICTA Asia Pacific Alliance ICT Award ณ ป

หมดเขต: 
พฤ, 2015-06-25 16:00

เปิดรับสมัครโครงการ Thailand ICT Awards 2011

หมดเขต: 
พ, 2011-06-15 (All day)
Subscribe to RSS - ประกวดซอฟต์แวร์

Members Online

There are currently 0 users online.