^ Back to Top

ข่าวการประกวด หรือ การแข่งขันที่ท่านสนใจ

การประกวดศิลปะ, การออกแบบ
52% (29 โหวต)
การประกวดด้านวรรณกรรม งานเขียนประเภทต่างๆ
5% (3 โหวต)
การประกวดถ่ายภาพ
18% (10 โหวต)
การประกวดทางด้านธุรกิจ
2% (1 โหวต 1 votes)
การประกวดร้องเพลง หรือ แข่งขันวงดนตรี
14% (8 โหวต)
การประกวด แข่งขันทางด้านวิชาการ
0% (0 โหวต)
การแข่งขันเกี่ยวกับด้านกีฬา หรือกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ เน้นฮาไว้ก่อน
0% (0 โหวต)
ประกวดความงาม นายแบบ นางแบบ สาวประเภท2
5% (3 โหวต)
การแข่งขันอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้น
0% (0 โหวต)
งานประกวดอะไรก็ได้ ขอเงินรางวัลเยอะไว้ก่อน ^ ^'
4% (2 โหวต)
ไม่อยากประกวด หรือแข่งกับชาวบ้านแล้ว ขอเป็นชิงโชคได้มั้ย -*-
0% (0 โหวต)
คะแนนโหวตทั้งหมด: 56

ความเห็น

รูปภาพของ teeptom

อยากให้ลงข่าวเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงไทย-สากล
อายุ 12-18 เยอะ ๆ บ่อย ๆ ค่ะ

Members Online

There are currently 0 users online.