^ Back to Top

ผลการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเลย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย”

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ประกาศผลการประกวด ภาพถ่ายกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเลย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดมากมาย ซึ่งแต่ละภาพที่ส่งเข้าประกวดได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลยในมุมมองที่สร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย อาทิเช่น กิจกรรมวิถีประมงพื้นบ้านริมโขงเชียงคาน, กิจกรรมผีขนน้ำ, กิจกรรมทำต้นผึ้ง, กิจกรรมวาดหน้ากากผีตาโขน, กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร และกิจกรรมดูนก เป็นต้น โดยมีผลการประกวดดังนี้

ประเภทนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - นายธนกร วลีเจริญพงษ์
ภาพชื่อ - วิถีประมง ลงน้ำโขง โยงสัมพันธ์ ฉันเชียงคาน
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ - "เชียงคาน"เมืองเล็กๆที่สงบสุข อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ รายล้อมด้วยขุนเขา แม่น้ำโขงสายใหญ่ไหลผ่าน เป็นลำน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจของชาวเชียงคานโดยแท้ ทั้งยังเป็นสายน้ำแห่งวิถีชีวิตนั่นคือวิถีชีวิตชาวประมงอันชวนน่าหลงใหล เมื่อครั้งนึงได้มาเชียงคานแล้วจะต้องลองมาสัมผัสกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านตามลุ่มแม่น้ำโขงดั่งภาษาถิ่นที่ว่า "หาปลายามแลง แสงตะเวนส่อง ล่องแม่น้ำโขง ฮั่นแน้ว" หากมาเชียงคานแล้วไม่ได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงคาน

วิถีประมง ลงน้าโขง โยงสัมพันธ์ ฉันเชียงคาน

 

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - นายสุมิตร นันท์คำ
ภาพชื่อ – ผีตาโขน ดำนา หาบกล้า
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ – เป็นการนำผีตาโขนมาจัดให้ทำนา เพื่อความหลากหลายแปลกใหม่และสร้างสีสรรค์ ให้กับการถ่ายภาพให้ดูแปลกตาออกไป

ผีตาโขน ดำนา หาบกล้า

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - นายกมล ชัยมงคลสวัสดิ์
ภาพชื่อ – ตากสมุนไพร
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ – วิธีของชาวบ้านที่ใช้สมุนไพรไทยที่มีอยู่มากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลและรักษาโรค

ตากสมุนไพร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - นายอภิรักษ์ ทีหล้า
ภาพชื่อ – ส่องนกแสงภา
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ - ธรรมชาติมักจะสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามบนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เราได้ดูแล แต่ภายใต้สิ่งที่สวยงามนั้นมันก็แฝงไปด้วยอันตรายและความน่ากลัวซ่อนไว้อยู่ เปรียบดั่งกุหลาบงามที่ย่อมมีหนามไว้ป้องกันตัว ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราแล้วว่าจะมองมุมไหนมากกว่ากัน "อดทน เฝ้ารอ รักษา เพื่อความยั่งยืน"

ส่องนกแสงภา

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - นายวรวิทย์ วิจิตรปัญญา
ภาพชื่อ – น้ำโขงคือชีวิต
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ - วิถีชีวิตของคนริมน้ำโขง ยังคงมีเอกลักษณ์และมีมนต์ขลังอยู่เสมอ

น้าโขงคือชีวิต

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - นายอภิวิชญ์ ปัดสำราญ
ภาพชื่อ – บรรจงสร้าง
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ - หนึ่งปีมีครั้งผู้ที่จะมาเล่นสวมหัวผีตาโขน มีความตั้งใจที่จะมาเล่น และมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านลายอันวิจิตรลงบนหวด หัวผีตาโขน ในงานเทศกาลบุญหลวงการะละเล่นผีตาโขน

บรรจงสร้าง

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - นายทศพร สหกูล
ภาพชื่อ – รักษ์มรดกแห่งภูมิปัญญาเมืองเลย
ความประทับใจต่อการถ่ายภาพ - การสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาในการเขียนลายผีตาโขนด้วยวัสดุธรรมชาติแบบดั้งเดิม สำคัญไม่แพ้การอนุรักษ์ให้คงอยู่ การสอนเขียนลายจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูกเป็นการส่งต่อด้วยความรัก ความอบอุ่น อ่อนโยน จึงเป็นการง่ายที่จะปลูกฝังให้เยาวชน รักษ์ในศิลปะวัฒนธรรมในการเขียนลายผีตาโขน ให้สืบทอดยืนยาวต่อไป

รักษ์มรดกแห่งภูมิปัญญาเมืองเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิชัย

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.