^ Back to Top

Thailand Local Tourism Design Awards 2017 ภารกิจนักคิดต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญเข้าร่วมแคมเปญ Thailand Local Tourism Design Awards 2017 ภารกิจนักคิดต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน  ชิงเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

ที่มาโครงการ
โครงการ Village Festival เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการท่องเที่ยว โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน นักคิดนักออกแบบ และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดวัตถุดิบที่มีในชุมชนให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดแคมเปญ Thailand Local Tourism Design Awards 2017 เพื่อ “ค้นหา..สุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน” ในรูปแบบการประกวดออกแบบสินค้าของที่ระลึกและของฝาก และกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแนวคิดนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว, สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในชุมชนให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสินค้าของตนให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้การรับรองมาตรฐานจากโครงการและได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้เป็นที่รู้จักเพื่อต่อยอดทางการตลาดและการขายต่อไป

หัวข้อการประกวด
ค้นหา.. สุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน (Thailand Local Tourism Design Awards 2017)

รูปแบบการประกวด
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกชุมชนใน 8 แอ่งท่องเที่ยวมาพัฒนาต่อยอด โดยนำเสนอ ที่มาแนวคิดและกลยุทธ์ การออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาด พร้อมทั้งระบุวัสดุของชุมชนที่เลือกใช้ และโครงสร้างราคาต้นทุนสินค้า 1 หน่วย โดยต้องระบุรายได้ (Profit) ที่ชุมชนจะได้รับ พร้อมพัฒนาสื่อการขาย (Brochure และ VDO ads)

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
การประกวดออกแบบสินค้าท่องเที่ยว ของที่ระลึก และของฝากจากชุมชน อาทิ

  • Lifestyle (เช่น ของขวัญ ของใช้ในบ้าน ของใช้ในชีวิตประจำวัน)
  • Fashion (เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า หรือเครื่องประดับ)
  • Packaging (เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร หรือ สปา สุขภาพและความงาม)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
บุคคลทั่วไป บริษัท และกลุ่มชุมชน ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน

  1. ผู้สมัครเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด และแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ www.facebook.com/villagemissionthailand  หรือประสานงานเพื่อติดต่อขอรับใบสมัครผ่านทางอีเมลได้ที่ thailand.ltda@gmail.com
  2. ผู้สมัครเข้าประกวดสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่อีเมลโครงการ ltda@gmail.com ได้ล่วงหน้า และส่งแบบผลงานที่จะส่งเข้าประกวดมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองว่า “โครงการ Thailand Local Tourism Design Awards 2017” มาที่ เลขที่ 31 ซอยสุขสวัสดิ์ 52 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

ร่วมส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 29 กันยายน 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2ilQfyC
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://bit.ly/2wASJys

Members Online

There are currently 0 users online.