^ Back to Top

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2560

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ

ทางมูลนิธิฯ เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี  2560 จำนวน 9 ทุน  ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ  จึงนับเป็นโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อนักศึกษาวิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด 
  • มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา 
  • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดเพิ่มเติม www.marketingthai.or.th/scholarship-2017/
หรือ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-7360 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Members Online

There are currently 0 users online.