^ Back to Top

รองชนะเลิศอันดับสอง ในงาน Taiwan International Science Fair (TISF) 2017

รศ.ดร. อุทุมพร พลาวงศ์  (ขวา) ประธานมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ แสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน ทีมคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนในนามมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยความอนุเคราะห์การสนับสนุนโควต้าส่งประกวดจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (3rd Third Award in Mathematics) สาขาคณิตศาสตร์ จากโครงงานเรื่อง “การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ” ในงาน Taiwan International Science Fair (TISF) 2017 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันก่อน  

ทั้งนี้ ทีมคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่คว้ารางวัลดังกล่าว ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน  3 คน ได้แก่ นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) นายณภพ ณ ระนอง (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมครูที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค (ซ้าย)

Members Online

There are currently 0 users online.