^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดภาพถ่าย "จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2023-06-30T16:30:00
ประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023" ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร ไม่มี 2023-06-30T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ "最·孔院 (ที่สุด- สถาบันขงจื่อ)" ครั้งที่ 3 ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2023-06-30T16:30:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ 50 ปี ภาควิชาสถิติ มช." ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2023-06-30T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 47,000 Baht 2023-06-30T16:30:00
ประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "สวนสวยไม่ต้องซ่อน" ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2023-06-30T16:30:00
ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา - Time to Care the World: Our Common Home" ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2023-06-30T23:59:00
ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 30,000 Baht 2023-06-30T23:59:00
ประกวด Infographic-innovation ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ, ประกวดโครงการ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา ไม่มี 2023-07-07T23:59:00
ประกวดไวรัลคลิป หัวข้อ "ทหาร…มีไว้ทำไม" ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 30,000 Baht 2023-07-12T16:30:00
ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก" ปีที่ 9 ประจําปี 2566 : 9th Olive Branch Awards 2023" ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 60,000 Baht 2023-07-15T16:30:00
ประกวดสุนทรพจน์ "วจนศิลป์นเรศวร" ครั้งที่ ๑ ประกวดพูด นักเรียน 20,000 Baht 2023-07-17T16:30:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2023-07-24T16:30:00
ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา 155,000 Baht 2023-07-25T16:30:00
ประกวดหนังสั้น "Out of the Box" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 136,000 Baht 2023-07-31T16:30:00

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.