^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2553

ด้วยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงาน “วันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย” ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2553” ครั้งที่ 15 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น โรงเรียนใดสนใจส่งนักเรียนเข้าประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเทปคาสเซ็ทหรือซีดีบันทึกเสียง ไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
สอบถามรายละเอียดที่ คุณสุจีรา ชาศรี 08 5266 7686
หรือ 0 3433 2109

File attachments: 
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.