^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

One-2-Call! BrandAge Award ปีที่ 6

One-2-Call BrandAge Award ปีที่ 6 ชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan ตอน “TIC-TAC-TOUR ท่องทั่วไทย” รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ ไอเดีย เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจในภูมิภาคของตนให้เป็นที่ร

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทำ โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แข่งขันคิดวิเคราะห

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

ประกวดแผนการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาด ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "BRAVE"

DISNEY MARKETING ACADEMY AWARD 2012 – BRAVE BIG BANG

DISNEY ชวนทีม นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดแผนการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาดภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "BRAVE" (DISNEY MARKETING ACADEMY AWARD 2012 – BRAVE BIG BANG) เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตลาด

หมดเขต: 
ส, 2012-06-30 16:00

ประกวดแผนการตลาดบีทู ครั้งที่ 2

B2 Hotel ชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีท-ี่ 3 – 4 ทุกสถาบัน ทีมละ 4 คน ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดแผนการตลาด ของ B2 Boutique & Budget Hotel Thailand ในเรื่อง "เทคโนโลยีและการโรงแรม" จัดทำแผนการตลาดระยะเวลา 1 ปี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

โจทย์ในการจัดทำแผนการตลาดของ B2 Boutique & Budget Hotel Thailand ครั้งที่ 2

  หมดเขต: 
  พฤ, 2012-08-30 16:00

  5th MAT Award การประกวดสุดยอดแคมเปญการตลาด

  ขอเชิญท่านนักการตลาด ส่งผลงานการตลาด เข้าประกวด MAT Award ครั้งที่ 5 ชิง...สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี ประกาศผลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-02-10 16:30

  Thailand Sustainable Tourism Awards 2011

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท.ขยายเวลารับผลงาน จนถึง 30 ต.ค. 2554 ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการการประกวดในโครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่

  • การวางแผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
  • การออกแบบของที่ระลึกชุมชน
  หมดเขต: 
  พฤ, 2011-12-15 16:30

  Tech fudge Challenge 2011!

  Google Enterprise และ Salesforce.com Thailand local partner ผลักดันให้ผู้สนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และ Mobile Application ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมโครงการ “Tech Fudge Challenge 2011” โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 4) หรือปร

  ประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC

  ประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจนานาชาติ (International MBA) และศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืนได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน GSVC ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทางมธ.

  หมดเขต: 
  ส, 2012-01-14 16:30

  One-2-Call! BrandAge Award

  โครงการ One-2-Call! BrandAge Award เป็นโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ BrandAge นิตยสารทางด้านธุรกิจและการตลาด ที่มุ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนิสิต-นักศึกษา

  โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554

  โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554 สร้างแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ดีเด่นระดับชาติเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่าครึ่งล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  วัตถุประสงค์

  หน้า

  Subscribe to RSS - ธุรกิจ

  Members Online

  There are currently 0 users online.