^ Back to Top

กันยายน 2022

ประกวดเต้น Cover Dance "PP Crazy Dance Contest 2022"

ประกวดเต้น Cover Dance "PP Crazy Dance Contest 2022"

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจอายุ 14 - 20 ปี  สมัครเข้ารวมการประกวดเต้น Cover Dance "PP Crazy Dance Contest 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-03 16:30

ประกวดความสามารถพิเศษ "Pacific Power Kids Contest 2022"

ประกวดความสามารถพิเศษ "Pacific Power Kids Contest 2022"

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 - 10 ปี สมัครเข้ารวมการประกวดความสามารถพิเศษ "Pacific Power Kids Contest 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
พ, 2022-09-28 16:30

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II"

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II"

Modern Tage ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II" ภายใต้แนวคิด "Functional Elegance" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสในการพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญาร่วมงานกับ

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-11 16:30

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility"

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility"

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility" ชิงทุนการศึกษารวม 79,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565 โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดแผนกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022"

ประกวดแผนกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022"

กลุ่มตรีเพชร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022" หัวข้อ "How to enhance Tri Petch Group brand image among Young Gen" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-04 16:30

ประกวด "33rd International Illustration Contest"

ประกวด "33rd International Illustration Contest"

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "33rd International Illustration Contest" หัวข้อ "Friendship" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
พ, 2022-10-05 16:30

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

STAR CLUB ขอเชิญนักเรียนมันธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา อายุ 16 - 23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st" หัวข้อ "สิทธิส่วนบุคคล ในสังคมที่หลากหลาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่ร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดภาพเขียนผัดซีอิ๊ว "PAD SEE EW PAINTING AWARD 2022"

ประกวดภาพเขียนผัดซีอิ๊ว "PAD SEE EW PAINTING AWARD 2022"

TARS Gallery ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพเขียนผัดซีอิ๊ว "PAD SEE EW PAINTING AWARD 2022" ชิงเงินรางวัล 80,000 บาท

คุณสมบัติในการสมัคร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-10 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

ฝ่ายนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้ว

หมดเขต: 
จ, 2022-10-03 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Behind the scenes"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Behind the scenes"

ฝ่ายนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Behind the scenes" เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจําปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,000 บาท พร้อมเกียรติ

หมดเขต: 
อา, 2022-10-02 16:30

ประกวดสตอรี่บอร์ด "Umayplus FITNESS SEASON 4"

ประกวดสตอรี่บอร์ด "Umayplus FITNESS SEASON 4"

Umay+ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสตอรี่บอร์ด "Umayplus FITNESS SEASON 4" หัวข้อ "วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี...บริหารหนี้เป็น" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการผลิตวิดีโอคลิปร

หมดเขต: 
อ, 2022-10-18 (All day)

ประกวดสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลง "BE SMART KIDS" ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด

ประกวดสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลง "BE SMART KIDS" ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลง "BE SMART KIDS" ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
ส, 2022-09-24 16:30

ประกวดไอเดีย "CDA Academy"

ประกวดไอเดีย "CDA Academy"

Far East Fame Line DDB Group ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้จบการศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "CDA Academy" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท และโอกาสเข้าาทำงานในบริษัทชั้นนำ

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.