^ Back to Top

ธันวาคม 2021

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

Audition Mobile ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Audition Mobile Music Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และได้เผยแพร่ผลงานเพลงตัวเองในเกม Audition Mobile

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2021-12-26 16:30

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”

สถานีโทรทัศน์ BMCTV ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มูลนิธิรักษ์เยาวชน, สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดขน

หมดเขต: 
พ, 2022-01-05 16:30

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ชิงเงิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-12-23 16:30

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st" ชิงทุนการศึกษามูลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza"

ประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza"

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-17 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.