^ Back to Top

แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง "Women : Thailand Cyber Top Talent 2022"

แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง "Women : Thailand Cyber Top Talent 2022"

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้

Deadline: 
Sat, 2022-12-10 16:30
Subscribe to RSS - แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Members Online

There are currently 0 users online.