^ Back to Top

Poster Design Competition

ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition"

UNHCR ร่วมกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และท่ามหาราช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition" ผลงานที่ได้รับเลือกให้เป็นโ

Deadline: 
Sun, 2021-05-23 16:30
Subscribe to RSS - Poster Design Competition

Members Online

There are currently 0 users online.