^ Back to Top

S-Booster 2021

ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2021"

ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2021"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2021" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000,000 เยน หรือประมาณ 3,000,0

Deadline: 
Thu, 2021-05-20 16:30
Subscribe to RSS - S-Booster 2021

Members Online

There are currently 0 users online.