^ Back to Top

ประกวดคลิปไวรัล

ประกวดคลิปไวรัล "วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่"

ประกวดคลิปไวรัล "วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)”

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2021-02-09 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดคลิปไวรัล

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod