^ Back to Top

ประกวดต้นฉบับ

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง”

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง”

นิตยสารสารคดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง” ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเพจความสุขประเทศไทย รวมทั้งจัดทำเป็น e-book พร้อมค่าต้นฉบับ

Deadline: 
Sun, 2021-01-17 16:30

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต”

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต”

นิตยสารสารคดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต” ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเพจความสุขประเทศไทย รวมทั้งจัดทำเป็น e-book พร้อมค่าต้นฉบับ

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดต้นฉบับ

Members Online

There are currently 0 users online.