^ Back to Top

สหกรุ๊ป แบงก์ค็อก ยังก์ดีไซเนอร์ อวอร์ด

ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"

ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"

Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020" หัวข้อ เที่ยวบ้าน”ฉัน” ... (มันส์) ต้องช้อป ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30
Subscribe to RSS - สหกรุ๊ป แบงก์ค็อก ยังก์ดีไซเนอร์ อวอร์ด

Members Online

There are currently 0 users online.