^ Back to Top

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 8 - 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเป็นตัว

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ

Members Online

There are currently 0 users online.