^ Back to Top

แข่งขันโครงงาน

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี13 "พาไทยทันโลก"

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี13 "พาไทยทันโลก"

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี13 "พาไทยทันโลก" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงิ

Deadline: 
Sat, 2018-10-20 16:00
Subscribe to RSS - แข่งขันโครงงาน

Members Online

There are currently 0 users online.