^ Back to Top

Pattaya Photo Contest 2018

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

เมืองพัทยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00
Subscribe to RSS - Pattaya Photo Contest 2018

Members Online

There are currently 0 users online.