^ Back to Top

Art Talk

เสวนา Art Talk หัวข้อ "ศิลปะออนไลน์ทำลาย หรือพัฒนา"- นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” รางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017)

การเสวนา Art Talk ครั้งนี้ เป็นการพูดคุยกันในบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ ในหัวข้อ "ศิลปะออนไลน์ทำลายหรือพัฒนา" โดยมีอาจารย์ถวัลย์ วงษ์สวรรค์ หรืออาจารย์กอล์ฟ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และยังเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินรายการบ้านและสวน The renovation ทางอัมรินทร์ทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

Subscribe to RSS - Art Talk

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod