^ Back to Top

Wiki Loves Science Competition 2017

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "Wiki Loves Science Competition 2017"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "Wiki Loves Science Competition 2017"

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "Wiki Loves Science Competition 2017" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกมากมาย

Deadline: 
Fri, 2017-12-15 16:00
Subscribe to RSS - Wiki Loves Science Competition 2017

Members Online

There are currently 0 users online.