^ Back to Top

อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” ชิ

Deadline: 
Wed, 2017-12-13 16:00
Subscribe to RSS - อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560

Members Online

There are currently 0 users online.