^ Back to Top

แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์

ประกวดสถาปัตยกรรม แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017 : Saint-Gobain Gyproc National Trophy Thailand 2017

ประกวดสถาปัตยกรรม แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017 : Saint-Gobain Gyproc National Trophy Thailand 2017

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมแบรนด์ “ยิปรอค” ขอเชิญช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ และสถาปนิกนักออกแบบ ส่งผลงานการก่อสร้างหรือการตกแต่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยิปรอคเข้าร่วมการประกวดสถาปัตยกรรม แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแ

Deadline: 
Fri, 2017-10-20 16:00
Subscribe to RSS - แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod