^ Back to Top

HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 12

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

Deadline: 
Wed, 2017-10-25 16:00
Subscribe to RSS - HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 12

Members Online

There are currently 0 users online.