^ Back to Top

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หรือ อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) สําหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกี

Deadline: 
Tue, 2016-08-30 16:00

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ หัวข้อ “ขยะ...จัดการได้ด้วยมือเรา”

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ หัวข้อ “ขยะ...จัดการได้ด้วยมือเรา”

สำนักสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สสล.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ประชันความคิด ภายใต้หัวข้อ “ขยะ...จัดการได้ด้วยมือเรา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรุงเทพมหานคร โดยผลง

Deadline: 
Fri, 2015-09-04 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบอัตลักษณ์

Members Online

There are currently 0 users online.