^ Back to Top

ประกวดนิยาย

ประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"

ประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง" หมวดใดก็ได้ (ยกเว้นแฟนฟิกชัน) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และตีพิมพ์เล่มกร

Deadline: 
Sun, 2022-01-16 16:30

ประกวดนิยาย หัวข้อ "ขีดเส้นตาย"

ประกวดนิยาย หัวข้อ "ขีดเส้นตาย"

จอยลดา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยาย หัวข้อ"ขีดเส้นตาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ตของขวัญ

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2018-12-16 16:00

ประกวดนิยายในโครงการ “เด็กฟุ้งสร้าง”

ประกวดนิยายในโครงการ “เด็กฟุ้งสร้าง”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายในโครงการ “เด็กฟุ้งสร้าง” ชิงโอกาสลงเป็นนิยาย ‘ฟินสุดหยุดไม่ได้’ บนหน้าเว็บของธัญวลัย พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลอื่นๆ

Deadline: 
Mon, 2018-10-01 16:00

ประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑”

ประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑”

โครงการรากไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑” ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการรากไทย จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นลิขสิทธิ์วรรณกรรมจึงตกเป็นของผู้เขียน

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดนิยาย

Members Online

There are currently 0 users online.