^ Back to Top

ประกวดโฆษณาสั้น

ประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย”

ประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย”

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศ

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ"

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น ความยาวไม่เกิน 45 วินาที หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ" ภายใต้แนวคิด “รถมอเตอร์ไซต์กับการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)” ชิ

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 16:00

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”

บริษัท สากลเบเวอเร็ดจ์ จำกัด ภายใต้แบรน RC COLA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”ความยาว 30-40 วินาที ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2014-12-03 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดโฆษณาสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.