^ Back to Top

แข่งขันวาดภาพ

แข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018"

แข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018" หัวข้อ "THAI LANDSCAPE" ชิงทุนการศึกษา พร้อมของราง

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 16:00

แข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"

แข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"

HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้่วไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ : Quality Comes First " ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมโล่

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

การประกวดจิตรกรรมยูงทองครั้งที่ 1

การประกวดจิตรกรรมยูงทองครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 22 จังหวักภาคกลาง เข้าแข่งขันวาดภาพ 2 มิติ ไม่จำกัดเทคนิค ในโครงการ

Deadline: 
Fri, 2013-11-22 16:00

การแข่งขัน Coffee Painting Competition Season 3

Coffee Painting Competition Season 3

พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ เชื่อหรือไม่ พัทยา ขอเชิญร่วม "การแข่งขันวาดภาพด้วยน้ำกาแฟ ครั้งที่ 3" ชิง Ipad Mini และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กรกฎาคม 2556 และแข่งขันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza

Deadline: 
Fri, 2013-07-05 16:00
Subscribe to RSS - แข่งขันวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.