^ Back to Top

แข่งขันภาษาอังกฤษ

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน “Singha English Challenge”

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน “Singha English Challenge”

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริติช เคานซิล ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Singha English Challenge” เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท และทริปทัศ

Deadline: 
Tue, 2013-12-31 16:00

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC ขอเชิญ นักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษา

Deadline: 
Wed, 2013-11-13 16:00

การแข่งขัน British Council English Competition 2013

British Council English Competition 2013

บริติช เคานซิล ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึก

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00
Subscribe to RSS - แข่งขันภาษาอังกฤษ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod