^ Back to Top

ภาพพิมพ์

ประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง"

ประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง"

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง" เพื่อเป็นการร่วมเฉลิม

Deadline: 
Mon, 2014-08-25 16:00

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง" (จิตรกรรมและภาพพิมพ์)

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด (ศิลปกรรมสองมิติ ประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์) หัวข้อ“ภาพลักษณ์นักการเมือง” ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29 หัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้"

ประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 29 หัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้"

มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 29 หัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้" The 29th PTT Art Contest "Step up Tomorrow" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Mon, 2014-05-19 16:00

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"  ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 530,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ปีนี้ครั้งที่ 31

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ปีนี้ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ปีนี้ครั้งที่ 31 ปี พ.ศ. 2557 ชิงรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท พร้อมเหรียญ "ศิลป์ พีระศรี"

Deadline: 
Sun, 2014-05-04 16:00

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม "การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙" ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๕๕,๐๐๐ บาท

ประเภทผลงาน

Deadline: 
Tue, 2014-04-22 16:30

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

การจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยา

Deadline: 
Wed, 2014-08-20 16:00

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 / White Elephant Art Award

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 /MY HOMELAND The 3rd White Elephant Art Award ภายใต้หัวข้อ "บ้านเรา : My H

Deadline: 
Sat, 2014-03-22 18:00

ประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2

ประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2

เฮือนศิลปินนาชา ( Nacha Artists’ Residence ) ขอเชิญชวนท่านที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของอาณาจักรล้านนา ขนบธรรมเ

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 18:00

ประกวดศิลปกรรมครัวไทย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

ประกวดศิลปกรรมครัวไทย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย (PSG Art Gallery) ร่วมกับ คุณธานิน อิงอุดมนุกูล ผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและเจ้าของร้านอาหาร “ครัวไทย” ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ทุกชั้นปีเข้าร่วม ประกวดผล

Deadline: 
Fri, 2013-11-08 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ภาพพิมพ์

Members Online

There are currently 0 users online.