^ Back to Top

Instagram

ประกวดภาพถ่ายพร้อมเขียนข้อความความประทับใจ ณ ปณ.แห่งความสุข

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชวนประกวดภาพถ่ายพร้อมเขียนข้อความความประทับใจ ณ ปณ.แห่งความสุข ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 56 ถึง 10 ม.ค.

ประกวดภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ CMCC's Sticker Snapshot Contest

CMCC's Sticker Snapshot Contest

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่าน Instagram Chiang Mai Creative City's Sticker Snapshot Contest ร่วมส่งภาพถ่ายสติ๊กเกอร์เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จากสถานที่ต่างๆ ผ่าน Instagram โดยใส่ #cmccphoto ภายใน 30 มิถุนายน 2556 ผลการ

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00
Subscribe to RSS - Instagram

Members Online

There are currently 0 users online.