^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรม

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2018-05-20 16:00

(เลื่อนกำหนดรับผลงาน) ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-02-05 17:00

ประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน

ประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และเยาวชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และตั๋วเครื่องบิน

Deadline: 
Sat, 2016-09-10 19:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2017-02-25 18:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมเก

Deadline: 
Fri, 2016-04-08 17:00

ประกวดจิตรกรรม ยูงทอง ครั้งที่ 3

ประกวดจิตรกรรม ยูงทอง ครั้งที่ 3

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรม ยูงทอง ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-11-10 16:00

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 4,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จ

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 17:00

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558 : 2015 UOB Painting of the Year competition

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558 : 2015 UOB Painting of the Year competition

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558 : 2015 UOB Painting of the Year competition ชิงเงินรางวัลรวม 1,680,000 บาท โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพจะมีโอกาสแข่งขันระดับอาเซียนเพื่อชิง

Deadline: 
Wed, 2015-09-16 16:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-02-20 18:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

Deadline: 
Fri, 2015-04-24 17:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดจิตรกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.