^ Back to Top

แอนิเมชั่น

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวด ASEAN Animation Contest 2014

ASEAN Animation Contest 2014

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Animation Contest 2014 หัวข้อ "Increase Copyright Awareness" เป็นการประกวดค้นหาสุดยอดนักผลิตแอนิเมชั่น เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันก

Deadline: 
Fri, 2014-06-20 16:00

ประกวดร้องเพลจากเรื่อง “Frozen” (ภาษาอังกฤษ)

ประกวดร้องเพลจากเรื่อง “Frozen” (ภาษาอังกฤษ)

MVD บริษัทนำเข้าภาพยนตร์ถูกลิขสิทธิ์จากค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจากเรื่อง “Frozen” (ภาษาอังกฤษ) เพลงใดก็ได้ในสไตล์ของคุณ ในกิจกรรม Sing it like "Frozen" เพื่อเป็นการฉลอง

Deadline: 
Thu, 2014-05-15 16:00

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของค

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวด"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย”

ประกวด"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการสอนด้านพลังงาน"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย”

Deadline: 
Mon, 2014-04-21 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ “WELCOME AEC” ANIMATION CHALLENGE

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ “WELCOME AEC” ANIMATION CHALLENGE

G-Yu Creative Co.,Ltd ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำแอนิเมชั่น หัวข้อ “WELCOME AEC” ANIMATION CHALLENGE ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 46,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และคอร์สเรียนแอ

Deadline: 
Sun, 2014-04-13 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา“

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา“

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีเรื่อง “เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามร

Deadline: 
Thu, 2014-02-27 16:00

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Climate Change”

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ภายใต้หัวข้อ “Climate Change”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ประเภทแอนิเมชั่น เจ้าส้ม ภายใต้หัวข้อ “Climate Change” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษารว

Deadline: 
Fri, 2013-09-06 16:00

โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง”

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

ประกวดภาพวาด คลิปวีดีโอ และการ์ตูนแอนนิเมชั่น หัวข้อ“วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ประกวดภาพวาด คลิปวีดีโอ และการ์ตูนแอนนิเมชั่น หัวข้อ“วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นิสิต ประกวดภาพวาด ประกวดคลิปวีดีโอ และประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ชิงทุนการศึกษารวม 1 แสน 9 หมื่นบาท โดยแบ่งการประ

Deadline: 
Fri, 2013-06-21 16:00
Subscribe to RSS - แอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.