^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
สัมมนาแนวทางการพัฒนาทักษะพนักงานด้วยหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Based Learning) กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า Brain-Based Learning (BBL)... 2013-05-08 (All day)
Design & Creativity Workshop Design & Creativity Workshop คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้น ม.6 กับ โครงการ Design & Creativity... 2013-04-02 09:00 to 16:00
การเปิดร้านค้าบน Facebook อบรม หัวข้อ "การเปิดร้านค้าบน Facebook" เรียนรู้การใช้ Social Media ด้วย Facebook.com เพื่อแนะนำสินค้า สร้าง Fan Page บน Facebook.com เพื่อทำการตลาดออนไลน์... 2013-04-27 11:00 to 2013-04-28 17:00
Workshop หัวข้อ "เดินแบบนักเขียน" Workshop หัวข้อ "เดินแบบนักเขียน" ขอชวนเยาวชนเข้าร่วมเวิร์กช็อปนักเขียนหน้าใหม่ ที่จะได้นักเขียนรุ่นพี่มาแนะนำหนทางเดินของคนเขียนหนังสือ... 2013-05-18 (All day) to 2013-06-15 (All day)
BU Film Camp อบรม โครงการ "BU Film Camp" สำหรับน้องๆ ม.ปลายในช่วงปิดเทอม มีโครงการดีดีมาแนะนำ นั่นคือ “BU FILM CAMP” เป็นการจัดอบรมเชิงวิชาชีพ... 2013-04-25 10:00 to 16:00
การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน”... 2013-04-24 (All day)
สัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ" สัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ" มูลนิธิอุทกกพัฒน์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... 2013-04-23 09:00 to 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ "CalcuRate" - How to price your graphic design works อบรมเชิงปฏิบัติการ "CalcuRate" - How to price your graphic design works สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ... 2013-04-27 10:30 to 15:30

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.