^ Back to Top

สถาปัตยกรรม

อบรม สัมมนา งานสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอกอาคาร หรือทักษะความรู้ด้านสถาปัตยกรรมอื่นๆ

สัมมนา ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว

ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว

"ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว” ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุการก่อสร้างแ

Seminar date: 
Saturday, 2015, January 24 - 09:00 to 16:00

งานเสวนา กลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ครั้งที่1

งานเสวนา  กลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ครั้งที่1

งานเสวนา กลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ครั้งที่1 จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่  เวลา  13.30 -16.30

Seminar date: 
Saturday, 2015, January 31 - 13:30 to 16:30

งานแสงสัมมนา ครั้งที่ 2 "การออกแบบแสงสว่างสําหรับโรงแรม : Hospitality Lighting"

งานแสงสัมมนา ครั้งที่ 2

สถาบันสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสมาชิกสมาคม, สถาปนิก, นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ  "การออกแบบแสงสว่างสําหรับโรงแรม : Hospitality Lighting" ในวันเสาร์ที่ 1

Seminar date: 
Saturday, 2013, October 12 - 14:00 to 17:00

งานเสวนา “มองเชียงใหม่ ผ่านมุมสถาปัตย์”

งานเสวนา “มองเชียงใหม่ ผ่านมุมสถาปัตย์”

TCDC ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถาปัตยกรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม, TCDC เชียงใหม่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงานเวนาครั้งนี้จะพูดคุยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเมืองตามยุคสมัย ไปจนถึงการประกอบวิช

Seminar date: 
Saturday, 2013, September 21 - 13:00 to 16:00

เสวนาหัวข้อ "ราชบัณฑิตชาวสวน"

เสวนาหัวข้อ	"ราชบัณฑิตชาวสวน"

โครงการบรรยายศิลปสถาปัตยกรรมไทยครั้งที่ 11 เสวนาหัวข้อ "ราชบัณฑิตชาวสวน" โดย รองศาสตราจารย์สมใจ นิ่มเล็ก ราชบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ปองพล ยาศรี วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 16.00 -17.00 น. สถานที่ หอศิลปสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศ

Seminar date: 
Friday, 2013, September 6 - 16:00 to 17:00

สัมมนาในหัวข้อ “BACK OF THE HOUSE: Modern Diversity”

สัมมนาในหัวข้อ “BACK OF THE HOUSE: Modern Diversity”

เปิดโลกทัศน์การออกแบบบ้านในสไตล์สถาปนิก 49 กับงานสัมมนาในหัวข้อ “BACK OF THE HOUSE: Modern Diversity”  บอกเล่าผ่านงานออกแบบล่าสุดสถาปัตยกรรมในยุคแห่งความหลากหลายและพลวัตที่ซับซ้อนเป็นทั้งความท้าทายและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันร่วมทำความรู้จักกับสถาป

Seminar date: 
Saturday, 2013, August 24 - 13:30 to 18:30

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "อยู่เย็นเป็นสุขและถูกใจ สร้างบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน"

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "อยู่เย็นเป็นสุขและถูกใจ สร้างบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน"

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "อยู่เย็นเป็นสุขและถูกใจ สร้างบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13:00-17:00 น.

Seminar date: 
Thursday, 2013, August 22 - 13:00 to 17:00

สัมมนาฟรี ... สู่แสงแรก หัวข้อ "แรงบันดาลใจแห่งแสง Lighting Inspiration"

งานสัมมนาฟรี.....สู่แสงแรก หัวข้อ "แรงบันดาลใจแห่งแสง Lighting Inspiration"

สถาบันสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมสถาปนิก, อินทีเรีย ดีไซเนอร์, วิศวกร, ภูมิสถาปนิก, นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนาด้านการออกแบบแสงสว่างทาง สถาปัตยกรรมในงานสัมมนา.....สู่แสงแรก หัวข้อ "แรงบ

Seminar date: 
Saturday, 2013, July 6 - 14:00 to 17:00

งานเสวนาเรื่องการจัดสวนแนวตั้ง "สร้างสวนส่วนตัว...รอบรั้วชายคา"

งานเสวนาเรื่องการจัดสวนแนวตั้ง "สร้างสวนส่วนตัว...รอบรั้วชายคา"

SCG Experience ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่องการจัดสวนแนวตั้งกับโดย สมพล เบญจสว่างจิตต์ นักจัดสวนแนวตั้งมืออาชีพ และทีมงานจากจากนิตยสารบ้านและสวนในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. สำรองที่นั่งด่วน!

Seminar date: 
Saturday, 2013, June 22 - 13:30 to 16:00

Eco Move Workshop

Eco Move Workshop

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนร่วมสมัครเข้าแข่งขันการประกวดงานออกแบบ ‘อีโคมูฟ’ รวมพลังสร้างสรรค์ ขยับเมือง พัฒนาชุมชนยั่งยืน ร่วมกับสถาปนิก นักออกแบบ และศิลปินชั้นนำของประเทศไทย 3 กลุ่ม นำทีมโดย วศินบุรี สุพ

Seminar date: 
Wednesday, 2013, May 29 - 14:00 to 17:00

Pages

Subscribe to RSS - สถาปัตยกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.