^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” จัดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Seminar date: 
Friday, 2016, August 19 - 13:00 to 16:00

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" โดยวิทยากรชาวฮ่องกง Mr. Ernest To ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ ชั้น 3 Growth Cafe สยามสแควร์ ซอย 2

Seminar date: 
Monday, 2016, July 18 - 03:10

Workshop ศิลปะสุดสร้างสรรค์ “วาดเส้นเล่นสี”

Workshop ศิลปะสุดสร้างสรรค์ “วาดเส้นเล่นสี”

Workshop ศิลปะสุดสร้างสรรค์ “วาดเส้นเล่นสี” โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดในวันวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯรับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 25 คนเท่านั้น

Seminar date: 
Saturday, 2016, July 16 - 10:00 to 15:00

อบรมละครเวที เรื่องสั้น หนังสารคดีสั้น โครงการ "การพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักสื่อารเพื่อสุขภาวะ"

อบรมละครเวที เรื่องสั้น หนังสารคดีสั้น โครงการ "การพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักสื่อารเพื่อสุขภาวะ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมละครเวที เรื่องสั้น หนังสารคดีสั้น โครงการ "การพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักสื่อารเพื่อสุขภาวะ" ซึ่งจะจัดจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 255

Seminar date: 
Thursday, 2016, September 1 - 10:00 to Tuesday, 2017, January 31 - 16:00

การบรรยาย หัวข้อ ภาพ, อุปลักษณ์, ตัวบท: การเข้าถึงศิลปะร่วมสมัย

การบรรยาย หัวข้อ ภาพ, อุปลักษณ์, ตัวบท: การเข้าถึงศิลปะร่วมสมัย

การบรรยาย หัวข้อ ภาพ, อุปลักษณ์, ตัวบท: การเข้าถึงศิลปะร่วมสมัย จัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องไอยรา ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

Seminar date: 
Friday, 2016, June 24 - 14:00 to 16:00

เวิร์คช็อปการทำคลิปวิดีโอ จากโครงการ "V-Kool Creative Challenge 2016"

เวิร์คช็อปการทำคลิปวิดีโอ จากโครงการ "V-Kool Creative Challenge 2016"

เวิร์คช็อปการทำคลิปวิดีโอ จากโครงการ "V-Kool Creative Challenge 2016" จัดในในวันพุธที่ 15  มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น. ที่ V-KOOL พระราม 5

เวิร์คช็อปดีๆ ที่คนรักการทำคลิปวิดีโอ ห้ามพลาด!!

Seminar date: 
Wednesday, 2016, June 15 - 10:00 to 15:00

สนทนา “มนต์เสน่ห์บูรพา มนตราอาเซียน”

สนทนา “มนต์เสน่ห์บูรพา มนตราอาเซียน”

สนทนา “มนต์เสน่ห์บูรพา มนตราอาเซียน” โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) และ ดร.ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์ ศิลปินภาพถ่าย ณ ห้อง RCB จัดในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.

Seminar date: 
Wednesday, 2016, June 8 - 14:00 to 16:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ Tye Dye Denim

อบรมเชิงปฏิบัติการ Tye Dye Denim

อบรมเชิงปฏิบัติการ Tye Dye Denim วิทยากร คุณกุญจนาท รัตนวุฒิกร หรือ Yokelia R. จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-17.00น.

Seminar date: 
Sunday, 2016, June 5 - 13:00 to 17:00

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพในสถาบันชั้นนำจากคาวาซากิ College of Business and Communication (CBC) พูดคุย-สอบถามข้อสงสัยจากอาจารย์ พร้อมพบปะศิษย์เก่าที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องการเรียนและใช้ชีวิต .oวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.

Seminar date: 
Sunday, 2016, May 15 - 13:00 to 16:00

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ขอเชิญเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาเอกหรือโทการตลาด หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโทการตลาด และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการอบรมพิเศษ “นัก

Seminar date: 
Monday, 2016, March 7 (All day) to Monday, 2016, April 18 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร

Members Online

There are currently 0 users online.