^ Back to Top

ประกวด Jungceylon Photo Contest "Summer Selfies"

Jungceylon Shopping Complex ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Jungceylon Photo Contest "Summer Selfies" ระยะเวลาการประกวด : วันนี้ – 28 เมษายน 2557 (หมดเขตการอัพโหลดภาพ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 เมษายน 2557) ประกาศผล: วันพุธที่ 30 เมษายน 2557

Jungceylon Photo Contest "Summer Selfies"

ผู้ร่วมสนุก

 • Concept ภาพต้องเกี่ยวกับการถ่ายรูปตัวเอง “Selfies” และ “ฤดูร้อน”
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายขึ้นเองหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ
 • ท่านสามารถส่งเข้าประกวดได้สองช่องทาง
  • ทาง Facebook อัพโหลดภาพใน Facebook: Jungceylon “Summer Selfies” Photo Contest
  • ทาง Instagram โดยFollow “ilovejungceylon” จากนั้นใส่ tag คำว่า ilovejungceylon สำหรับผู้ที่ set "Photos are private" เป็น ON ไว้ ให้เปลี่ยนเป็น OFF เพื่อให้คนอื่นจะสามารถมองเห็นรูปของท่านได้ ซึ่ง setting จะอยู่ใน profile ของท่าน โดยกดเลื่อนมาล่างสุด
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใส่ “ชื่อภาพ” พร้อมคำบรรยายภาพให้เรียบร้อย
 • 1 คน สามารถส่งภาพเข้าร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวน

*ห้ามแปะภาพเพื่อการโฆษณา
*รูปที่อัพโหลดต้องอยู่ภายใต้กฎของ Facebook

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานจังซีลอน 10 ภาพ จะได้รับรางวัลกระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานของผู้ร่วมสนุกทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังซีลอนที่จะนำไปใช้ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือประกอบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของทางศูนย์ฯ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือขออนุญาตจากเจ้าของภาพ
 • ภาพทั้งหมดได้รับโดยตรงจากผู้ร่วมสนุกตามรายชื่อดังกล่าว หากเกิดการผิดพลาดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพหรือเหตุผลอื่นๆ เกี่ยวกับภาพ ทางจังซีลอนจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งสิ้น

Members Online

There are currently 0 users online.