^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายคู่รัก "Love Luck Like"

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ขอต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ด้วยกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายคู่รัก "Love Luck Like" เพียงจูงมือกันมาถ่ายภาพ ที่ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ พร้อมเช็คอิน และบอกนิยามความรักของตัวเองลงในภาพโดยไม่จำกัดว่าเป็นคู่รัก, คู่แม่ลูก, คู่พี่น้องหรือเพื่อน แล้วโพสต์มาที่หน้า Wall Facebook/ThanyaPark

ประกวดภาพถ่ายคู่รัก "Love Luck Like"

เงื่อนไข

  1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิก Fanpage ของศูนย์การค้าธัญญาพาร์คเท่านั้น
  2. ระยะเวลาส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 57 ตัดสินคะแนนวันที่ 1 มี.ค. 57 รับของรางวัลภายในวันที่ 9 มี.ค. 57
  3. แจ้งผลการตัดสินผ่านทางหน้า Fanpage ของศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค และแจ้งทาง Inbox ของสมาชิกที่ได้รับรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

  1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดมียอดการกด Like สูงสุด (ได้รับของที่ระลึกนาฬิกาคู่รัก จำนวน 1 รางวัล)
  2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดที่มียอดการกด Like รองจากอันดับสูงสุด (ได้รับ Gift Voucher จากร้านค้าภายในศูยน์ฯ จำนวน 10 รางวัล)

Members Online

There are currently 0 users online.