^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “ELCAholic Photo Contest”

ELCA ขอเชิญชวนสาวก ELCA มาร่วมสนุกในกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย “ELCAholic Photo Contest” @Central World 21-31 ตุลาคม 2556 ลุ้นรับ ELCA Gifts Set รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท สำหรับเหล่าสาวก ELCA ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน Holiday Gifts Avenue เพียงส่งภาพเข้าประกวด พร้อมบอกความประทับใจและความผูกพันที่มีกับแบรนด์ในเครือ ELCA ผ่านทาง Instagram #GiftsAvenue ลุ้นรับ ELCA Gifts Set 10 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556

ELCAholic Photo Contest

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
1. มาร่วมงาน Holiday Gifts Avenue ณ ลาน เซ็นทรัล คอร์ท ชั้น 1 เซ็นทรัล เวิลด์ ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
2. ถ่ายภาพในบริเวณงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพผลิตภัณฑ์ หรือภาพใดๆ ที่มีโลโก้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในเครือ ELCA อยู่ในภาพ
3. แชร์ภาพบน Instagram ของคุณ พร้อมคำบรรยายถึงความประทับใจและความผูกพันที่มีกับแบรนด์ในเครือ ELCA และใส่ hashtag #GiftsAvenue
4. ลุ้นรับของรางวัล ELCA Gifts Set จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 100,000 บาท ประกาศผลในวันที่ 11 พ.ย. 2556

การตัดสินรางวัล
รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. รางวัล Most Likes
- ภาพที่มีจำนวนไลค์สูงสุด 5 อันดับแรก จะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ในเครือแบรนด์ ELCA มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 5 รางวัล

2. รางวัล Best Photo & Caption
- ภาพที่มีเนื้อหาภาพและคำบรรยายสุดประทับใจ และได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการเอลก้าสูงสุด 5 อันดับแรก จะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ในเครือแบรนด์ ELCA มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 5 รางวัล

เงื่อนไขเข้าร่วมการแข่งขัน
•    ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ Instagram Account ของตัวเอง
•    ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์รูปภายในบริเวณงาน Holiday Gifts Avenue และจะต้องมีโลโก้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในภาพ พร้อมใส่ hashtag #GiftsAvenue
•    ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ / เรียกคืน ของรางวัลจากภาพที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
•    เมื่อโพสต์รูปแล้ว จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและกติกา
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปได้มากตามความต้องการ
•    ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใส่ #GiftsAvenue ให้ครบถ้วน
•    ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอนุญาตให้ทางบริษัทฯ นำภาพมาเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกชนิดของโครงการนี้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
•    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งเหตุผลให้ทราบ โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
•    คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
•    ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ หรือส่งตัวแทนมารับได้ในทุกกรณี
•    ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกฉบับนี้
•    ผู้เข้าร่วมสนุกอาจลงทะเบียนหรือใช้ ชื่อผู้ใช้ (user name) ได้มากกว่า 1 บัญชี (account) โดยหากบริษัทพบว่าผู้เข้าร่วมสนุกมีเจตนาทุจริต บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือตัวแทนในการดำเนินการกิจกรรม มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันออกจากการร่วมกิจกรรมในทันที
•    พนักงานของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนในการดำเนินการกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในการแข่งขัน

การยอมรับเงื่อนไข 
•    รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและวิธีการร่วมสนุกในกิจกรรม ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับและตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ เหล่านี้ การแข่งขันอยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทยและสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยภายใน ประเทศไทยเท่านั้น

การประกาศผลรางวัล
•    ประกาศผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

การรับรางวัล
•    ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล และชำระภาษีรางวัลนี้ในวันที่มารับของรางวัลกับทางเจ้าหน้าที่เอลก้า
•    การตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Members Online

There are currently 0 users online.