^ Back to Top

สอบชิงทุนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์

Thai - Singapore International School ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบชิงทุนจำนวน 10 ทุน เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 ในปีการศึกษา 2018/2019 ที่โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์  ถนนศรีนครินทร์

กำหนดการ

  • ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2561
  • กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่  5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.
  • ผู้เข้าสอบชิงทุนการศึกษาจะสอบ 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาจีน
  • ค่าสมัครสอบ  2,500  บาท  (พร้อมอาหารกลางวัน)
  • ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางอีเมล์  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  • ผู้เข้าสอบที่ผ่านการสอบข้อเขียน  จะเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 31  พฤษภาคม  2561
  • ผู้ได้รับทุนการศึกษารายงานตัวกับโรงเรียน  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 256

ติดต่อสอบถาม
คุณเชอร์รี่  02-710-5900-1   หรือ   092-251-3991

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Charinya Limsokiat

สอบชิงทุนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.