^ Back to Top

โครงการการประกวด 3D Animation Contest 2017

บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วใการประกวดแอนิเมชั่น 3 มิติ ภายใต้เรื่องราวของทางโครงการที่กำหนดในหัวข้อ "STEM ศึกษา เพื่ออนาตของเยาวชนไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท 

ลักษณะผลงาน

  • Animation ขนาดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 ที่สมบูรณ์ เป็น File Movie มาในรูปแบบ .mov หรืแ .avi
  • ความยาวไม่ต่ำกว่า 4 - 10 นาที
  • ใช้ตัว character ของบริษัท โดยรับฟังการบรีฟงานจากทีมงานหลังผ่านการคัดเลือกขั้นแรก

กำหนดระยะเวลา

  • ลงทะเบียน ได้ตั้วแต่วันที่ 15 มีนาคม - 18 เมษายน 2560
  • ส่งใบสมัคร พร้อมตัวอย่างผลงาน มาที่ Email: animation@robotgalaxykids.co
  • ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่ผ่านรอบคัดเลือกในวันที่ 21 เมษายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/robotgalaxykids
  • พบกับทีมงาน วันที่ 24 เมษายน 2560 (เพื่อรับฟัง รายละเอียดโครงการ และรับไฟลล์ Model Character)
  • ส่งผลงานรอบแรกไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
  • ส่งผลงานรบอตัดสินไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
  • ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/robotgalaxykids

https://drive.google.com/open?id=0B26RBULtGGsZcVB2VldmMk10aHM

*ส่งผลงานมาที่ Email: animation@robotgalaxykids.co

ติดต่อสอบถาม

Members Online

There are currently 0 users online.