^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ ๙" ประกวดงานเขียน นิสิต นักศึกษา N/A 2018-07-31T16:00:00
ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018" ประกวดงานเขียน, ประกวดแต่งเพลง, ประกวดภาพถ่าย, ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2018-07-31T16:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอ “หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 400,000 Baht 2018-07-31T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา 2561 "SmartHeart Me-O Student Short Film Contest 2018" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2018-07-31T16:00:00
ประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561" ประกวดโครงการ, การประกวดทั่วไป นักเรียน, นิสิต นักศึกษา N/A 2018-07-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑ ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 140,000 Baht 2018-07-31T16:00:00
ประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 12 ประกวดโครงการ นักเรียน 2,300,000 Baht 2018-07-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 140,000 Baht 2018-07-31T18:00:00
ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ประกวดงานเขียน นักเรียน 100,000 Baht 2018-07-31T23:59:00
ประกวด "TOYOTA Motorsport Cosplay Contest 2018" ประกวดคอสเพลย์ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-08-01T18:00:00
ประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 : THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2018-08-05T16:00:00
ประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ธุรกิจ, ประกวดโครงการ ประชาชนทั่วไป 3,000,000 Baht 2018-08-10T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 48,000 Baht 2018-08-15T17:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ) ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น ประชาชนทั่วไป N/A 2018-08-24T16:00:00
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก” ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2018-08-31T15:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.